Wybrana literatura poświęcona młynarstwu wietrznemu.

 • Adamczewski J., Młynarstwo magiczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2005
 • Baranowski B., Polskie młynarstwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1977
 • Dąmbska E., Budownictwo i architektura młynów wietrznych w Polsce, Politechnika Krakowska Zeszyt Naukowy nr 6, seria "Architektura", Kraków 1967
 • Dzik A., Młynarstwo w Polsce, Warszawa 1928
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1972
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1985
 • Jankowski J., Wiatraki Wielkopolski, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 2006
 • Jankowski J., Wielkopolski Szlak Wiatraczny, Mapa turystyczna, Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie, Poznań 2009
 • Klaczyński F,. Wiatraki w Polsce, "Rocznik Muzeum Narodowego w Szreniawie", t. XII, Poznań 1981, s. 27-65
 • Klonowski F., Z historii i inwentaryzacji wiatraków na Warmii, Mazurach i Powiślu, "Rocznik Olsztyński", t. I,Olsztyn 1958, s. 192-222
 • Kornecki M. Żuławskie wiatraki czerpakowe, "Ziemia" 1966
 • Krygier E., Wiatraki w dawnym powiecie śremskim, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, t. 22, Szreniawa 2001 s.151-196
 • Kurek M. Wiatraki i młyny wodne Opolszczyzny, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 1969
 • Maj R., Młyny wietrzne w powiecie bialskim, IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005
 • Małyszczycki S., Młynarstwo zbożowe, t. I Warszawa 1890
 • Małyszczycki S., Młynarstwo zbożowe, Warszawa 1930
 • Olszański H., Chłopskie wiatraki Podkarpacia, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok 2002
 • Sackiewicz A., Z dziejów młynarstwa, Wrocław 1957
 • Szot-Radziszewska E., Gawlik L., Miele się pszeniczka... Wiatraki i młynarstwo na Kielecczyźnie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 2006
 • Solski S., Architekt polski, Kraków 1690, wyd. II Wrocław 1959
 • Święch J., Tajemniczy świat wiatraków, ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE TOM XLIV, Łódź 2005
 • Wesołowska H., Młynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII do XX wieku, Opole 1969